Get Adobe Flash player

Coraz mniej tlenków azotu w Elektrowni Opole

W Elektrowni Opole oddano do eksploatacji kolejną instalację redukcji emisji tlenków azotu w spalinach. Tym razem na czwartym bloku energetycznym. Inwestycję zrealizowało konsorcjum firm: Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe Energetyki i Przemysłu „Remak-Rozruch” SA, które w lutym 2013 roku podpisało umowę na wykonanie instalacji na blokach 1, 2 i 4.

Czytaj więcej »

Komunikat PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna w sprawie dobrowolnego zbycia akcji PGE GiEK na rzecz PGE

W związku z wystosowanym w dniu 23 grudnia 2013 r. przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE) zaproszeniem do składania dobrowolnych ofert sprzedaży akcji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK), Centralny Dom Maklerski Pekao S.A (CDM), w okresie od dnia 2 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. przyjmował oferty sprzedaży akcji PGE GiEK po cenie 25,19 złotych za 1 akcję na rzecz PGE.

Z uwagi na fakt, że nie wszyscy zainteresowani zdążyli w wymienionym terminie dopełnić formalności związanych ze sprzedażą akcji, jak również z uwagi na zapytania o możliwość zbycia akcji w późniejszym terminie, PGE postanowiła przedłużyć współpracę z CDM i tym samym umożliwić akcjonariuszom PGE GiEK przedstawienie oferty zbycia akcji PGE GiEK na rzecz PGE.

W związku z powyższym, akcjonariusze zainteresowani dobrowolnym zbyciem akcji PGE GiEK na rzecz PGE, po cenie 25,19 złotych za 1 akcję, mają w dalszym ciągu możliwość złożenia kierowanej do PGE oferty sprzedaży akcji, we wszystkich placówkach CDM w kraju, po wcześniejszym umówieniu terminu telefonicznie (kierunkowy 22) 591 25 95.

CDM do dnia 31 sierpnia 2014 r. będzie przyjmować oferty sprzedaży akcji PGE GiEK. Realizacja procesu i nabywanie akcji przez PGE będzie się odbywało na dotychczasowych zasadach zgodnie z zaproszeniem z dnia 23 grudnia 2013 r. Treść zaproszenia dostępna na stronach internetowych CDM (www.cdmpekao.com.pl), PGE (www.gkpge.pl) oraz PGE GiEK (www.pgegiek.pl), przy czym okres składania ofert zostaje wydłużony do dnia 31 sierpnia 2014 r., a oferty winny być ważne do dnia 30 września 2014 r.

PGE zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia okresu przyjmowania ofert oraz nieprzyjęcia ofert bez podawania przyczyn.

Można już obserwować

obrazekKażdy zainteresowany będzie mógł śledzić postępy prac związane z budową nowych bloków energetycznych. 20 maja br. uruchomione zostały kamery, poprzez które „na żywo” można obserwować plac budowy.

Aby zapoznać się z postępami prac wystarczy wejść na specjalnie dedykowanej inwestycji stronę internetową www.blok5i6.opole.pl/kamery i wybrać widok jednej z trzech kamer.

Czytaj więcej »

Ministerstwo Gospodarki uhonorowało elektrownię

dyplom_udtDyrektor PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole otrzymał z rąk podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Ilony Antoniszyn-Klik oraz wiceprezesa Urzędu Dozoru Technicznego Przemysława Ligenzy dyplom uznania za efektywną współpracę w obszarze minimalizowania ryzyka eksploatacji urządzeń technicznych oraz utrzymywanie wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego.

Celem wizyty, która odbyła się 12 maja br. była m.in. zapowiedź zmiany filozofii funkcjonowania UDT - z kontrolnego na partnersko-ekspercki. Podczas spotkania goście zapoznali się również z planami inwestycyjnym elektrowni, związanymi głównie z rozpoczętą budową dwóch nowych bloków energetycznych. Czytaj więcej »

X Dni Otwarte na 10-lecie w UE

2014_X_Dni_Otwarte_elopole_2Dużym zainteresowaniem cieszyły się X Dni Otwarte w Elektrowni Opole, którą w dniach 8-10 maja 2014 roku zwiedziło łącznie prawie 500 osób. Jednym z głównych tematów poruszanych podczas Dni była rozpoczęta budowa nowych bloków energetycznych. Natomiast tematem przewodnim z okazji 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej było przede wszystkim ukazanie efektów projektów unijnych.

Podczas tych dni w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole można było zobaczyć instalacje, które zostały dofinansowane ze środków unijnych: instalację odazotowania spalin oraz instalację dawkowania biomasy do kotła. Można było również zajrzeć na plac budowy przyszłych bloków energetycznych nr 5 i 6. Czytaj więcej »