Get Adobe Flash player

Wyróżnieni za działania proekologiczne

2014_09_11_statuetka_elopolePGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA nagrodzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu statuetką „W Trosce o Środowisko”.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Opole od 1996 roku korzysta ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadań proekologicznych prowadzących do ograniczenia emisji do atmosfery.

Między innymi zastosowała mniej uciążliwą dla środowiska technologię spalania, poprzez budowę instalacji ograniczającej emisję. Zmodernizowała chłodnię kominową, co m.in. pośrednio spowodowało mniejsze zużycie energii. Zainstalowała również instalacje oczyszczania spalin, w tym instalacje odpylające – wykonała retrofit elektrofiltru bloku nr 2.
Elektrownia wykorzystuje również lokalne źródła energii odnawialnej, dzięki wybudowanej instalacji do bezpośredniego podawania biomasy do kotła nr 2.

Czytaj więcej »

Coraz mniej tlenków azotu w Elektrowni Opole

W Elektrowni Opole oddano do eksploatacji kolejną instalację redukcji emisji tlenków azotu w spalinach. Tym razem na czwartym bloku energetycznym. Inwestycję zrealizowało konsorcjum firm: Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe Energetyki i Przemysłu „Remak-Rozruch” SA, które w lutym 2013 roku podpisało umowę na wykonanie instalacji na blokach 1, 2 i 4.

Czytaj więcej »

Komunikat PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna w sprawie dobrowolnego zbycia akcji PGE GiEK na rzecz PGE

W związku z wystosowanym w dniu 23 grudnia 2013 r. przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE) zaproszeniem do składania dobrowolnych ofert sprzedaży akcji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK), Centralny Dom Maklerski Pekao S.A (CDM), w okresie od dnia 2 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. przyjmował oferty sprzedaży akcji PGE GiEK po cenie 25,19 złotych za 1 akcję na rzecz PGE.

Z uwagi na fakt, że nie wszyscy zainteresowani zdążyli w wymienionym terminie dopełnić formalności związanych ze sprzedażą akcji, jak również z uwagi na zapytania o możliwość zbycia akcji w późniejszym terminie, PGE postanowiła przedłużyć współpracę z CDM i tym samym umożliwić akcjonariuszom PGE GiEK przedstawienie oferty zbycia akcji PGE GiEK na rzecz PGE.

W związku z powyższym, akcjonariusze zainteresowani dobrowolnym zbyciem akcji PGE GiEK na rzecz PGE, po cenie 25,19 złotych za 1 akcję, mają w dalszym ciągu możliwość złożenia kierowanej do PGE oferty sprzedaży akcji, we wszystkich placówkach CDM w kraju, po wcześniejszym umówieniu terminu telefonicznie (kierunkowy 22) 591 25 95.

CDM do dnia 31 sierpnia 2014 r. będzie przyjmować oferty sprzedaży akcji PGE GiEK. Realizacja procesu i nabywanie akcji przez PGE będzie się odbywało na dotychczasowych zasadach zgodnie z zaproszeniem z dnia 23 grudnia 2013 r. Treść zaproszenia dostępna na stronach internetowych CDM (www.cdmpekao.com.pl), PGE (www.gkpge.pl) oraz PGE GiEK (www.pgegiek.pl), przy czym okres składania ofert zostaje wydłużony do dnia 31 sierpnia 2014 r., a oferty winny być ważne do dnia 30 września 2014 r.

PGE zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia okresu przyjmowania ofert oraz nieprzyjęcia ofert bez podawania przyczyn.

Można już obserwować

obrazekKażdy zainteresowany będzie mógł śledzić postępy prac związane z budową nowych bloków energetycznych. 20 maja br. uruchomione zostały kamery, poprzez które „na żywo” można obserwować plac budowy.

Aby zapoznać się z postępami prac wystarczy wejść na specjalnie dedykowanej inwestycji stronę internetową www.blok5i6.opole.pl/kamery i wybrać widok jednej z trzech kamer.

Czytaj więcej »

Ministerstwo Gospodarki uhonorowało elektrownię

dyplom_udtDyrektor PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole otrzymał z rąk podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Ilony Antoniszyn-Klik oraz wiceprezesa Urzędu Dozoru Technicznego Przemysława Ligenzy dyplom uznania za efektywną współpracę w obszarze minimalizowania ryzyka eksploatacji urządzeń technicznych oraz utrzymywanie wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego.

Celem wizyty, która odbyła się 12 maja br. była m.in. zapowiedź zmiany filozofii funkcjonowania UDT – z kontrolnego na partnersko-ekspercki. Podczas spotkania goście zapoznali się również z planami inwestycyjnym elektrowni, związanymi głównie z rozpoczętą budową dwóch nowych bloków energetycznych. Czytaj więcej »