Get Adobe Flash player

Przetargi

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania GEK/ELO/1435/2013

Plik do pobrania:

Regulamin zakupów Elektrowni Opole

Pliki do pobrania:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oddział Elektrownia Opole, 46-021 Brzezie k. Opola.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów realizacji umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  • Podanie danych osobowych jest niezbędne (podstawa prawna przetwarzania wynika z art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych).

Remont chwytaka

PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole zaprasza do wzięcia
udziału w postępowaniu nr GEK/ELO/1172/2013 prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont chwytaka czterolinowego dwułupinowego typ 129 DCu-010 ”

Pliki do pobrania:

Infomracja o rozstrzygnięciu postępowania

Zamawiajacy PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole informuje że dokonał
wyboru najkorzystniejszej oferty,(postępowanie GEK/ELO/0519/2013) którą
zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert (100%  cena) złożyła firma
PUK KLIMAR ul.Karłowicza 6, 45-070 Opole.

Pliki do pobrania:

Wykonanie remontu odżużlaczy bloków nr 2, 3 i 4

PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole zaprasza do wzięcia udziału
w postępowaniu nr GEK/ELO/0402/2013 prowadzonym w trybie
przetarg nieograniczony na:
„Wykonanie remontu odżużlaczy bloków nr 2, 3 i 4”

Pliki do pobrania: