Get Adobe Flash player

Rekrutacja

Laborant Chemiczny w Wydziale Laboratoriów – 4 wakaty

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole S.A. poszukuje kandydatów na stanowisko: Laborant Chemiczny w Wydziale Laboratoriów – 4 wakaty

Wymagania:

 • Wykształcenie: minimum średnie techniczne o kierunku chemicznym
 • Wiedza ogólna i specjalistyczna:
  - znajomość specyfiki pracy w laboratorium analitycznym,
  - znajomość zasad pobierania próbek i ich przygotowywania do badań, wykonywania analiz chemicznych,
 • Uprawnienia: aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie kontrolno- pomiarowym (grupa 2) lub gotowość do jego uzupełnienia w ciągu 3 m-cy.
 • Umiejętności:
  - Umiejętność obsługi podstawowej aparatury pomiarowo badawczej,
  - Umiejętność korzystania z komputera w zakresie podstawowych programów użytkowych,
 • Wymagania dodatkowe:
  - dyspozycyjność,
  - komunikatywność.

Podstawowy zakres obowiązków:

 • Pobieranie próbek,
 • Wykonywanie badań fizyko-chemicznych między innymi: wód, ścieków, popiołów, gazów, mediów z IOS,
 • Wykonywanie obliczeń,
 • Sporządzanie stosownych zapisów.

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć:

 • Curriculum vitae,
 • List motywacyjny
 • Kserokopie potwierdzające wykształcenie,
 • Kserokopie zaświadczeń potwierdzające ukończenie kursów specjalistycznych, szkoleń itp.,
 • Kserokopia świadectwa pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ww. dokumentów do dnia 29.08.2014 r. na adres:

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
Zespół Rozwoju Kadr i Polityki Płacowej
46-021 Brzezie k. Opola
e-mail: marta.rutkowska-wolniaczyk@gkpge.pl

Uprzejmie informujemy, że po dokonaniu selekcji dokumentów aplikacyjnych skontaktujemy się z wybranymi osobami i zaprosimy je do udziału w rozmowach kwalifikacyjnych.

Dokumenty aplikacyjne prosimy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.