Przedmiot działania

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie energii elektrycznej, dystrybucja energii elektrycznej, produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) oraz prowadzenie działalności wykonawczej, usługowej i inwestycyjnej z zakresu budownictwa energetycznego, cieplnego i innego.

Tweet about this on TwitterGoogle+Print this pageShare on Facebook
© PGE Polska Grupa Energetyczna SA