Get Adobe Flash player

Wpisy otagowane ‘Alstom’

Umowa na remont turbiny i generatora

Turbinę 18K370 i generator GTHW-360 na bloku nr 3 wyremontuje Spółka Alstom Power, która 28 maja 2012 roku podpisała kontrakt na około 20 mln zł.

Kontrakt obejmuje wykonanie remontu kapitalnego turbozespołu bloku nr 3 wraz z  modernizacją niektórych węzłów turbiny. Modernizacja obejmuje między innymi: uszczelnienia wewnętrzne części wysokoprężnej, zmianę geometrii zaczepów nóżek łopatek wirnika części niskoprężnej w celu wydłużenia żywotności oraz elektrohydrauliczny układ regulacji (EHR) wraz z układem zabezpieczeń turbozespołu. Czytaj więcej »

Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie konsorcjum firm Alstom

Dzisiaj Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) wydała orzeczenie o odrzuceniu odwołania konsorcjum firm Alstom, uczestniczącego w postępowaniu na wybór generalnego realizatora budowy dwóch nowych bloków energetycznych w PGE Elektrowni Opole SA.

Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrywała także dwa inne odwołania dotyczące postępowania – postępowanie odwoławcze dotyczące pierwszego z tych odwołań zostało umorzone w poniedziałek 9 stycznia br. z powodu wycofania odwołania, natomiast decyzja KIO w sprawie drugiego odwołania zostanie ogłoszona dzisiaj w godzinach popołudniowych.

Generalny realizator inwestycji wybrany

Zarząd PGE Elektrowni Opole SA dokonał wyboru generalnego realizatora budowy dwóch bloków energetycznych o łącznej mocy 1800 MW.

Zarząd PGE Elektrowni Opole SA w dniu 17 listopada 2011 roku rozstrzygnął postępowanie przetargowe na wybór generalnego realizatora inwestycji polegającej na budowie dwóch bloków energetycznych o mocy 900 MW każdy na parametry nadkrytyczne, opalanych węglem kamiennym.

Po analizie i ocenie ofert ostatecznych, złożonych w dniu 1 sierpnia 2011 roku za najkorzystniejszą uznano ofertę konsorcjum Rafako SA, Polimex-Mostostal SA i Mostostal Warszawa SA. Z przyczyn formalnych postanowiono odrzucić ofertę konsorcjum Alstom Power sp. z o.o. Polska i Alstom Power Systems GmbH.

Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedmiot umowy realizowany będzie w formule EPC (engineering, procurement, construction – projektowanie, dostawa, budowa, rozruch, przekazanie do eksploatacji, serwis w okresie gwarancyjnym).

PGE Elektrownia Opole SA wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie 54 miesięcy od daty wystawienia Polecenia Rozpoczęcia Prac w odniesieniu do Bloku 5 oraz w terminie 62 miesięcy od dnia wystawienia Polecenia Rozpoczęcia Prac  w odniesieniu do Bloku 6.

Czytaj więcej »

Otwarcie ofert ostatecznych na budowę nowych bloków energetycznych

Dzisiaj o godz. 13.00, w PGE Elektrownia Opole nastąpiło otwarcie ofert ostatecznych z cenami, w postępowaniu przetargowym na wybór generalnego realizatora budowy bloków energetycznych. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa bloków energetycznych w PGE Elektrowni Opole” o mocy brutto z przedziału 800-900 MW każdy.

Oferty złożyły konsorcja firm:

– Konsorcjum:

  • ALSTOM Power Sp. z o.o. Polska
  • ALSTOM Power Systems GmbH

– Konsorcjum:

  • RAFAKO SA
  • POLIMEX-MOSTOSTAL  SA
  • MOSTOSTAL WARSZAWA SA

Czytaj więcej »